piątek, 4 września 2020

 

Szanowni Państwo!

     Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy na uroczystą inaugurację nowego roku

 akademickiego 2020/2021 połączoną z Walnym Zebraniem Członków naszego UTW.

 Inauguracja rozpocznie się specjalną Mszą Świętą w intencji słuchaczy i ich rodzin 

w  kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.1000.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa wraz ze swoimi bliskimi.    

O godz.1115na łączniku Szkoły Podstawowej nr 3 odbędzie się 

oficjalna część uroczystości.

            Program uroczystości obejmuje:

Powitanie przybyłych -wystąpienie prezesa UTW

Wystąpienia Gości 

Przyjęcie nowych członków w poczet słuchaczy

Wykład Pani dr Ewy Sędzimierz

Zakończenie uroczystości


Po zakończeniu inauguracji i krótkiej przerwie o godz.1245rozpocznie się 

 Walne Zgromadzenie Członków wg załączonego niżej programu.PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUBARTOWIE

10.10.2020r. godz.12451.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór Prezydium Zebrania

3.Wybór Komisji:

-Skrutacyjnej

-Uchwał i Wniosków

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

6.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019

7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności UTW za rok 2019

8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

9.Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności UTW za rok 2019

11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej

12 Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2019

13.Informacja Zarządu o planowanych działaniach na kolejny rok

14.Wolne wnioski

15.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

16.Rozpatrzenie zgłoszonych projektów uchwał

17.Zamknięcie Walnego Zebrania

Zapraszamy wszystkich do udziału w tej uroczystości.

                                                                           Zarząd


Szanowni słuchacze!

    Uprzejmie informujemy, że w przyszłym tygodniu  rozpoczynają się  nasze kolejne zajęcia .

 Zapraszamy wszystkie osoby, które zapisały się na zajęcia z gimnastyki we wtorek 15.09 b.r. o godz.17-tej do Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr II  przy ul. Lubelskiej 68. 

                                                        Zarząd

 


 

 

 

    Szanowni Słuchacze!

   Po wyjątkowo długiej przerwie powoli wracamy do naszej aktywności. 

Co prawda rok akademicki rozpoczyna się od1 października ale ze względu  na krótki czas, który pozostał nam na zrealizowanie projektu pt. ”Aktywni seniorzy pływają” to zajęcia z nim związane muszą rozpocząć się już teraz. ( by nie zwracać pieniędzy przyznanych nam przez Urząd Miasta na jego realizację ).

  Ze względu na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 3 przez m-c wrzesień będziemy korzystać z basenu w Wólce Rokickiej. Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 9.09. o godz. 1400 i wyjątkowo w tym dniu trwać będą do godz.1600.

W kolejne środy w godz.1430-1530.Wyjazd autokarem z przystanku przy ul. Lubelskiej ( przy kapliczce, naprzeciw dawnego Cappucino)  o godz.13 30  (9.09 ), w kolejne środy o godz.1400.Osoby biorące udział w projekcie prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki.

ZARZĄD

 


 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Słuchacze!

  Chociaż  nasze akademickie wakacje nadal trwają ,to  niepostrzeżenie zbliżają się do końca.   Przed   nami inauguracja kolejnego, ósmego już roku działalności naszego Uniwersytetu.

  Miniony rok akademicki, a szczególnie jego drugi semestr  był rokiem szczególnym.Wybuch pandemii całkowicie wstrzymał naszą działalność.Wszystkie działania zaplanowane do realizacji  w drugim semestrze  uległy zawieszeniu.Wynikało to z troski o Państwa zdrowie i życie, a także  z konieczności respektowania zarządzeń władz państwowych.

  Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom   mimo nadal trwającej, a nawet przyspieszającej  pandemii zdecydowaliśmy się wznowić  naszą działalność.Wymagać to będzie od nas wszystkich  zachowania maksymalnych środków ostrożności i bezwzględnego respektowania  reżimów sanitarnych.            Konieczne  będzie również  podejmowanie działań niestandardowych, czasami niekomfortowych.

   18.08.2020 - rozpoczynamy zapisy na kolejny semestr. 

Zapisy prowadzone będą w w biurze UTW-Miejska Biblioteka Publiczna  ul.Lubelska 36   pok.21 - w każdy wtorek i czwartek w godz.1000-1300

 Serdecznie zapraszamy  w nasze szeregi   wszystkich naszych dotychczasowych słuchaczy, a także osoby nowe,  które w Uniwersytecie chciałyby  szukać możliwości  pogłębienia   wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, aktywnego życia, nawiązywania  nowych znajomości.

 Mimo obiektywnych trudności chcemy realizować wszystkie dotychczasowe formy naszej działalności.

 Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejmuje:-ciekawe wykłady
-naukę języków obcych;  
j.angielski                                                                                                                                                                                                                                                     j.niemiecki
j.włoski
-zajęcia komputerowe  
-trening pamięci
-gimnastykę                                                                                          
-gimnastykę w basenie
-rękodzieło artystyczne  
-kulinaria  
-wycieczki krajoznawcze
-wyjazdy do teatru, filharmonii
-spotkania towarzyskie    

W naszych  ramach  działają również sekcje: brydżowa i ogrodnicza.

Zajęcia rozpoczynają się 01.10.2020 r.  i trwają do 31.05.2021r.  

  Wyjątkowo w tym roku część zajęć (gimnastyka, gimnastyka w basenie ) rozpocznie się 1 -go września.                                                        

Przy zapisach obowiązują ogólne zasady reżimu sanitarnego; maseczka (przyłbica ),dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Dane do kontaktu:

 Uniwersytet Trzeciego Wieku

Miejska Biblioteka Publiczna

 ul.Lubelska36

 21-100 Lubartów

 pok.21

Tel.+48 606 721 737

 e-mail:

utwlub13@wp.pl  

utwlubartow.blogspot.com              
                  
                                 Zarząd 

 

                                                                                                       

 

środa, 6 maja 2020

Ogłoszenie


 Szanowni Państwo!
       

To pierwszy  raz w historii naszego Uniwersytetu kiedy  przerwa w jego działalności  trwa tak długo. Ale to również pierwszy raz w historii  ludzkości mamy do czynienia z taką sytuacją.
Kiedy 4  marca podejmowaliśmy decyzję o czasowym zawieszeniu naszej działalności nikt  nie przewidywał takiego rozwoju sytuacji, jej skali i zakresu.
  Niestety, na razie trudno mówić o znaczącej poprawie, szczyt zachorowań wg specjalistów dopiero przed nami.   Jak długo się taki stan utrzyma dziś trudno powiedzieć.  Tym niemniej należy liczyć się z faktem, iż kilka najbliższych miesięcy dla nas  będzie czasem straconym ze względu na całkowity brak uniwersyteckich zajęć. Dziś  zarówno stan prawny jak i sytuacja epidemiologiczna nie pozwalają nam na podjęcie  jakiejkolwiek działalności. Najważniejsze bowiem jest nasze  życie i zdrowie,a to właśnie nasza grupa wiekowa jest szczególnie zagrożona i  ponosi najwyższe koszty pandemii.
  Kierujemy się najwyższą  troską o życie i zdrowie Państwa i od tego uzależniamy nasze działania.
  Wszelka nasza działalność, wszystkie  projekty i zamierzenia muszą być przesunięte w czasie, bądź ich forma musi ulec zdecydowanej zmianie. Od miesiąca marca rozpocząć się miały dwa projekty : „Aktywni seniorzy pływają” oraz "Senior aktywny fizycznie "-gimnastyka w sali gimnastycznej realizowane na zlecenie Urzędu Miasta .   Od początku kwietnia miał ruszyć kolejny projekt „Senior na czasie-przeciwdziałanie starości"-trening pamięci i ciekawe wykłady,w maju miała się odbyć w ramach projektu "Spotkania z historią-senior odkrywa piękno Polski "  tak bardzo oczekiwana wycieczka do Żelazowej Woli, Arkadii i Nieborowa  Na powyższe działania  mamy już przyznane pieniądze z Urzędu Miasta.Łącznie to 11600zł. Wszystkie te zamierzenia  ze zrozumiałych względów muszą być odłożone na  bliżej nieokreśloną przyszłość.
   Od marca miały się również rozpocząć zajęcia w ramach programu FIO  realizowane dla nas przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacji, które byłyby niejako kontynuacją  i uzupełnieniem zajęć prowadzonych przez tą Fundację w roku poprzednim ( zajęcia komputerowe, trening pamięci, bankowość ). Ze względu na zaistniałą sytuację zajęcia  powyższe w ubiegłorocznej formie odbyć się nie mogą,  a zgodnie z warunkami umowy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej muszą być zakończone do 30 listopada.  Postanowiliśmy więc  po uzgodnieniach przyjąć wariant  „na dzisiejsze czasy”.
   Fundacja ( o ile uzyska zgodę ministerstwa ) przygotuje dla nas materiały szkoleniowe w formie szczegółowego  skryptu ilustrowanego krótkimi filmikami do samodzielnego przepracowania.W określone dni, w określonych godzinach  do naszej dyspozycji będą   pod telefonem również  trenerzy.   Nadzwyczajna sytuacja rodzi nowe rozwiązania.
  Mamy pełną świadomość,  iż jest to namiastka tego czego oczekujemy po tego typu zajęciach, ale jednocześnie mamy też  świadomość tego , iż pozwoli to nam chociaż w taki okrojony  sposób skorzystać z projektu, zagospodarować nadmiar  czasu  i jednocześnie  zdobyć bądź rozszerzyć tak bardzo  nam potrzebną wiedzę.
  O ile Fundacja uzyska zgodę Ministerstwa materiały byłyby przygotowane do końca czerwca,a na początku lipca pakiety  rozesłane do zainteresowanych osób.
Gorąco namawiamy do uczestnictwa w tym projekcie.
  Osoby zainteresowane powyższym rozwiązaniem proszę o kontakt telefoniczny
 pod nr: 606 721 737, 501 732 134, 508 735 017
 lub e-mailowo na utwlub13@wp.pl
                                                                          Zarząd

 Szanowni Państwo!

Na wniosek Rady Seniorów Urząd Miasta Lubartów zdecydował o 
wyposażeniu seniorów naszego miasta w maseczki ochronne.
Będą one do pobrania od jutra (16.04.br ) w dużych sklepach
 w godzinach przewidzianych do obsługi seniorów (1000-1200).

Ilość maseczek jest ograniczona. Decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.

                                                                       Zarząd UTW