piątek, 14 lutego 2020

ZAPROSZENIE

                                     

W związku z przyznaniem przez Urząd Miasta Lubartów środków finansowych na realizację zadań publicznych " Aktywni Seniorzy Pływają" - gimnastyka na basenie i  "Senior Aktywny Fizycznie "
( gimnastyka w sali gimnastycznej).
Zarząd UTW serdecznie zaprasza chętnych słuchaczy na zajęcia związane z tymi projektami.
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się:
-ćwiczenia w basenie w każdy czwartek w godz. 9.40- 10.25
  Basen MOSiR Szkoła Podst. Nr 3.
- gimnastyka w każdy wtorek w godz. 17-17.45 mała sala gimnastyczna (Szkoła Podstawowa Nr 3).
Ze względu na to, że grupa docelowa to maksymalnie 30 osób, a projekty są otwarte i uczestniczyć w nich mogą również osoby nie będące słuchaczami o uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Czynnik czasu jest tu bardzo istotny.
Zapisy i bliższe informacje  w Biurze UTW, u starostów grup lub pod  nr tel. 606721737. 
Zapisy tylko do końca lutego.
                                                                Zarząd UTW


Szanowni Państwo!
Pani Małgorzata Zdzienicka prezes Fundacji "Wczoraj i Dziś 
dla Jutra" zaproponowała nam udział w bardzo ciekawych wycieczkach organizowanych przez jej fundację.
Osoby zainteresowane proszone są   o bezpośredni kontakt 
 z Panią Małgorzatą Zdzienicką.


Szanowni Państwo !
10 lutego 2020 o godzinie 17.10 w Społecznej Szkole Muzycznej 
odbędzie się  pierwszy z całego cyklu wykładów pod wspólnym tytułem " Elementy dzieła muzycznego".
Wykład poprowadzi Pani Marta Migal - Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Lubartowie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy! 
                                                      ZarządSzanowni Państwo!
W dniu 3.02.2020 odbędą się wybory do Rady Seniorów
Miasta Lubartów.
Głosowanie o godzinie 8.00- 15.00
w Urzędzie Miasta Lubartów 
przy ul. Jana Pawła 12
 
 W wyborach startują również nasi słuchacze:
Iwona Kirkiło
Ryszard Baran
Tadeusz Walkiewicz
ze względu na wagę sprawy prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu.
                                Zarząd


Szanowni Państwo 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie
zaprasza
na Muzyczne spotkanie w bibliotece
z okazji Dnia Babci i Dziadka
wtorek 21 stycznia
godz. 17.00 
CZYTELNIA
                                                   Zarząd Informacja o przerwie semestralnej
Od 13.01.2020 rozpoczyna  się przerwa semestralna i trwać będzie do 27.01.2020.  
Dyżury Zarządu w czwartki
w godz. 10-12.00
                               
                               Zarząd


 Informacja o nowym wykładzie 
 Serdecznie zapraszamy na wykład dietetyczny Pauliny Łomnickiej pt. "Odżywianie w wieku senioralnym " .  
Wykład odbędzie się  30.01.2020 o godzinie 16.00 w czytelni biblioteki miejskiej.
                                                
                                                                          Zarząd


Szanowni Słuchacze !
Uprzejmie przypominamy osobom zainteresowanym o naszym noworocznym spotkaniu opłatkowym. 
Spotkanie odbędzie się 10.01.2020 o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 1.
Zapraszamy serdecznie     
                                                           Zarząd