piątek, 12 stycznia 2018

Spotkanie opłatkowe uniwersytetuDnia 10.01.2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyło się spotkanie noworoczne członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie.
    
W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście - Burmistrz  Miasta Lubartowa Janusz Bodziacki,  naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu  Ewa Sędzimierz, gwardian Klasztoru  Ojców Kapucynów O. Dariusz Miastkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Danuta Sienkiewicz, Dyrektor Szkoły Muzycznej Marta Migal, wykładowca języka angielskiego Monika Smyl, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Czesław Romański, Przewodniczący Rady Seniorów Halina Żeromska , prezes Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Regina Wierzchoń.
Zebranych gości powitał  prezes UTW Ryszard Trybalski i złożył wszystkim życzenia noworoczne.... Podziękowania  za zaproszenia i życzenia złożyli również Burmistrz Miasta Lubartowa i gwardian Klasztoru Ojców kapucynów.
Po odmówieniu wspólnej modlitwy  zebrani składali  sobie życzenia  łamiąc się opłatkiem.
Spotkanie  przebiegło w miłej atmosferze  przy śpiewie kolęd i snuciu wspomnień .
 Szanowni Państwo !
Wszelkie informacje o podejmowanych działaniach, będą dostępne w zakładce Ogłoszenia Zarządu .  
 Inauguracja nowego roku akademickiego UTW.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie zainaugurował nowy rok akademicki 2017/2018 w sobotę 21 października w Szkole Podstawowej nr 3. Do grona słuchaczy dołączyło 11 osób. Legitymacje wręczał burmistrz Janusz Bodziacki.
Uroczystości poprzedziła Msza św. w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawił ks. Andrzej Sarna. Spotkanie w sali konferencyjnej SP 3 poprowadziła wicedyrektor placówki Barbara Kurant. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał prezes UTW Ryszard Trybalski:
Rozpoczynamy dziś nowy rok akademicki w naszym Uniwersytecie. To już kolejny, piąty rok działalności. Różnie kształtowały się losy UTW na przestrzeni ostatniego okresu, zagrożone było wręcz jego istnienie, ale przetrwaliśmy i wciąż jesteśmy razem. Dziś Uniwersytet chce nadal wiernie służyć mieszkańcom naszego miasta. W nowy rok akademicki wchodzimy z grupą studentów o 24 procent liczniejszą niż w roku ubiegłym. To napawa nas pewną nadzieją, że ta tendencja wzrostowa utrzyma się w przyszłości. Szczególnie serdecznie witamy w naszym gronie nowe koleżanki i kolegów. Wyrażam przekonanie, że znajdziecie tutaj przyjazną atmosferę, będziecie mogli pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i sami wniesiecie świeżego ducha do naszej wspólnoty. Uniwersytet bowiem to ludzie, to jego członkowie. To my wszyscy razem tworzymy jego wizerunek i klimat. Będziemy dokładać wszelkich możliwych starań, by spełniać państwa oczekiwania. Rozszerzamy zakres działalności i ofertę. Wprowadziliśmy nowe zajęcia związane z kulinariami, pilates. Trwają przygotowania do uruchomienia nowych zajęć związanych z treningiem pamięci. Dobrze układa się współpraca z Urzędem Miasta, możemy liczyć na wszelką pomoc. Jesteśmy też zadowoleni ze współpracy ze szkołami i biblioteką miejską. Życzę wam słuchaczom pięknych chwil w nowym roku akademickim, ciekawych zajęć, pasji w zdobywaniu umiejętności, nawiązywania nowych znajomości oraz dużo zdrowia i powodzenia.
W szeregi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie wstąpiło 11 nowych członków, którym burmistrz Janusz Bodziacki wręczył legitymacje. – Z wielką radością po raz piąty mam zaszczyt uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego UTW. Cieszę się, że w Lubartowie taki Uniwersytet funkcjonuje, że gromadzi państwa. Robicie to, na co macie ochotę, choć nie musicie. Możecie być ze sobą, kształcić się. Z całego serca życzę państwu, aby ten rok akademicki przynosił same radości i satysfakcję, aby nie przysparzał żadnych kłopotów. Życzę wspaniałego roku, owocnych nauk – zwrócił się do zebranych burmistrz Janusz Bodziacki.
Podczas spotkania wykład inauguracyjny wygłosił Ewa Sędzimierz, naczelnik Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu, która była pomysłodawczynią powstania UTW. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Ziemi Lubartowskiej pod kierunkiem Alfreda Kędziory.
Przypominamy, że zgodnie ze statutem celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, w szczególności z zakresu profilaktyki promocji zdrowia, kultury i sztuki, nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, a także technicznych. Ponadto aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz tworzenie i wzmacnianie więzi osób starszych z młodym pokoleniem. Siedziba UTW mieści się przy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie. W skład Zarządu wchodzą: prezes – Ryszard Trybalski; wiceprezes Elżbieta Banasiewicz; sekretarz – Teodozja Garbacz; skarbnik – Teresa Anyszek; członek Zarządu – Przemysław Kural.
                                                                                           Art. oprac. Sylwia Nowokuńska


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza