poniedziałek, 13 października 2014

Inauguracja nowego roku akademickiego


                          

 Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lubartowie miała miejsce w sobotę 11 października. Uroczystości w Urzędzie Miasta poprzedziła Msza św. w Bazylice św. Anny w Lubartowie.

Podczas spotkania w ratuszu odśpiewano hymn państwowy, a następnie były okolicznościowe przemówienia. Prezes UTW Walenty Kułago witał szczególnie nowych studentów uniwersytetu: – Chciałbym, aby waszym priorytetem było rozwijanie zainteresowań i zdolności, jakie każdy z nas posiada. W tym roku będą również organizowane ciekawe zajęcia: na pływalni, nauka języków obcych, obsługi komputera, rekreacyjno – sportowe, zajęcia z fotografii i rękodzieła. Będą organizowane spotkania z interesującymi ludźmi i wykłady, realizowane będą projekty, wyjazdy do teatrów oraz wycieczki. Od nas wszystkich zależy, jaki będzie ten nowy rok, zapraszam wszystkich do współpracy na rzecz naszego uniwersytetu. Niech naszym priorytetem będą słowa pisarza i duchownego Phila Bosmansa „Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest i pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej.
Patronat honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku sprawuje burmistrz Janusz Bodziacki: – Bardzo się cieszę, że mam zaszczyt uczestniczyć w drugiej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niezależnie od wieku rozwijacie swoją osobowość, pogłębiacie zdolności intelektualne, fizyczne oraz pobudzacie aktywność społeczną. Jestem głęboko przekonany, że UTW i Państwo jesteście przykładem, że można swoje życie pięknie przeżywać nawet wtedy, kiedy kończymy pracę zawodową. Wybraliście Państwo uczelnię z własnej satysfakcji, macie więcej czasu dla siebie i możecie się realizować tak, jak o tym marzycie – mówił burmistrz.
Wśród zaproszonym gości był senator RP Stanisław Gogacz, który życzył członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizacji celów, które sobie założyli i dalszego owocnego rozwoju uniwersytetu: – Państwo sami decydujecie się na to, aby stworzyć UTW, żeby się spotykać, wyjść na zewnątrz, wymieniać poglądy, dzielić doświadczeniami i to jest ważne. Tworzycie uniwersytet, gdzie spotykają się działania edukacyjne, jest stawianie sobie pytań badawczych, rozwiązywane są pewne problemy, oceniane życie społeczne i polityczne.
W poczet słuchaczy UTW przyjęto 21 nowych osób, które złożyły uroczyste ślubowanie. Otrzymały one z rąk burmistrza i naczelnik Ewy Sędzimierz legitymacje studenckie. Zebrani wysłuchali wykład na temat Polskiego Państwa Podziemnego i obejrzeli wystawę z tym związaną. Na zakończenie był koncert Chóru Ziemi Lubartowskiej pod kierunkiem Alfreda Kędziory.
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1975 roku w Warszawie z inicjatywy profesor Haliny Szwarc. W ubiegłym roku UTW w Lubartowie dołączył do grona blisko 400 podobnych placówek. Będzie do niego należeć ponad 100 osób.

http://www.lubartowiak.com.pl/wp-content/uploads/2014/10/DSC_9611.jpg
DSC_9638