sobota, 23 listopada 2013

Inauguracja cyklu spotkań ze sztuką w LubartowieDzisiejszy wykład prof. dr hab. Urszuli Mazurczak zainaugurował cykl spotkań ze sztuką. To wynik współpracy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

O tym, że takie spotkania jak to dzisiejsze są ważne świadczył chociażby fakt, że Sala Rycerska była wypełniona po brzegi. W wykładzie uczestniczyli zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Współpraca z Instytutem Kulturoznawstwa KUL pozwoli naszej placówce wzbogacić ofertę, dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którym będziemy mogli udostępnić ofertę edukacyjną na najwyższym poziomie w formie wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych KUL – wyjaśniła w trakcie spotkania Jolanta Tomasiewicz, dyrektor PMDK. - Kultura, a zwłaszcza sztuka uczy nas tej niezwykłej wrażliwości, która pozwala odbierać świat w całym jego bogactwie i złożoności – dodała pani dyrektor.
Zadowolenia ze współpracy nie krył Fryderyk Puła Starosta Lubartowski. – To jest kolejne porozumienie, które podpisujemy. Nie ukrywam, że wśród wielu priorytetów, jakie postawiliśmy przed sobą rozpoczynając tę kadencję, były pewne zadania związane z młodzieżą. Uważam, że one obok budowy dróg i spraw związanych ze szpitalem są jednym z najważniejszych zadań Powiatu Lubartowskiego – powiedział starosta.
Tuż przed podpisaniem porozumienia odczytano również list o. prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka Prorektora KUL. – Mając na względzie misję Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w promowaniu kultury chrześcijańskiej, wyrażam ogromną radość z zawarcia „Porozumienia o współpracy” z Powiatem Lubartowskim. Podejmując wspólne przedsięwzięcia naukowo-popularyzatorskie, edukacyjne i inicjatywy Instytutu Kulturoznawstwa KUL oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie wyrażam nadzieje, że współpraca KUL z Powiatem Lubartowskim będzie przynosić obfite owoce i promować dziedzictwo kultury – napisał w swym liście do Starosty Prorektor.
Po podpisaniu porozumienia wykład „Dzieło sztuki- odkrywanie tajemnic formy i meandrów treści” wygłosiła prof. dr hab. Urszuli Mazurczak.
Na koniec publiczność mogła wysłuchać recitalu akordeonisty Karola Kozaka. Na co dzień Karol jest uczniem Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, a swój talent szlifuje w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Występ wzbudził podziw nie tylko wśród publiczności. Pani profesor Mazurczak zachwycona umiejętnościami młodego akordeonisty zaproponowała mu koncert dla studentów i wykładowców KUL.
Następny wykład planowany jest w grudniu. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza