niedziela, 20 października 2013

Z kalendarza UTW w 2013 roku
* 5 marca zorganizowano w kinie Lewart „Koncert na dwa świerszcze i wiatr” – prolog utworzenia UTW. * 5 maja minął termin składania deklaracji dla osób chcących dołączyć Uniwersytetu Trzeciego wieku. * 17 czerwca obyło się zebranie chętnych w kinie Lewart. * 25 czerwca zebrał się komitet założycielski UTW (18 osób). Wybrano Zarząd w składzie: Walenty Kułago -Prezes Zarządu; Alfreda Halina Wolińska – Wiceprezes; Danuta Wieczorkiewicz – Sekretarz; Jadwiga Trąbka – Skarbnik; Tomasz Gregorowicz – Członek Zarządu. Komisja rewizyjna: Bogusława Grodzicka, Anna Prażmo, Gabriela Zawadewicz. *3 lipca wystąpienie do KRS o wpis.
* 2 września – starostwo wydało zgodę na rejestrację stowarzyszenia. * 18 września – otrzymanie wpisu do KRS.
* 19 września – otrzymanie regonu z ZUS w Lublinie. * 20 września – nadanie NIP  przez Urząd Skarbowy.
* 24 września – podpisanie rachunku z Bankiem Spółdzielczym. * 1-15 października zapisy do UTW.
* 19 październik - immatrykulacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku .

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza