piątek, 6 grudnia 2013

Statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w LubartowieStatut   Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie

                                              Rozdział I. Postanowienia ogólne.

                                                              § 1. (Nazwa i osobowość prawna)

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie
 i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Uniwersytetem.
2. Uniwersytet posiada osobowość prawną i działa w ramach porządku prawnego,   obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                              § 2. (Podstawa prawna, siedziba, obszar działania i czas trwania)

1. Uniwersytet działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 20011r.nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Lubartów.
3. Uniwersytet działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uniwersytet powołany jest na czas nieokreślony.

                                                              § 3. (Forma i rodzaj działalności)

1. Uniwersytet prowadzi działalność pożytku publicznego, opartą na pracy społecznej członków.
2. Uniwersytet nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Do prowadzenia swych spraw, Uniwersytet może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

                                                              § 4. (Współpraca z innymi podmiotami)

1. Uniwersytet współdziała, a także może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, bezpośrednio lub pośrednio realizujących cele statutowe Uniwersytetu.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji o których mowa w ust. 1. decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu.

                                                              § 5. (Odznaki, pieczątki i legitymacje)

Uniwersytet może posiadać odznakę organizacyjną, pieczęcie i wydawać legitymacje członkowskie – wg wzorów określonych przez Zarząd.  

niedziela, 24 listopada 2013

Pierwsze kroki z komputerem - Pulpit

Podstawy obsługi komputera dla Seniorów. Kliknięcie prawym klawiszem na ...

Podstawy obsługi komputera. Lewy klawisz myszy

Pierwsze kroki z komputerem - Jak korzystać z e-maila

Windows 8 Nauka Obsługi Systemu

praca konkursowa

"zaproś seniora do monitora" - głuchoniemi

Internet - Czy to naprawdę takie trudne?

Zakupy przez Internet - idealne rozwiązanie dla seniora

Zaproszenie - seniora do monitora

sobota, 23 listopada 2013

Inauguracja cyklu spotkań ze sztuką w LubartowieDzisiejszy wykład prof. dr hab. Urszuli Mazurczak zainaugurował cykl spotkań ze sztuką. To wynik współpracy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

O tym, że takie spotkania jak to dzisiejsze są ważne świadczył chociażby fakt, że Sala Rycerska była wypełniona po brzegi. W wykładzie uczestniczyli zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Współpraca z Instytutem Kulturoznawstwa KUL pozwoli naszej placówce wzbogacić ofertę, dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którym będziemy mogli udostępnić ofertę edukacyjną na najwyższym poziomie w formie wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych KUL – wyjaśniła w trakcie spotkania Jolanta Tomasiewicz, dyrektor PMDK. - Kultura, a zwłaszcza sztuka uczy nas tej niezwykłej wrażliwości, która pozwala odbierać świat w całym jego bogactwie i złożoności – dodała pani dyrektor.
Zadowolenia ze współpracy nie krył Fryderyk Puła Starosta Lubartowski. – To jest kolejne porozumienie, które podpisujemy. Nie ukrywam, że wśród wielu priorytetów, jakie postawiliśmy przed sobą rozpoczynając tę kadencję, były pewne zadania związane z młodzieżą. Uważam, że one obok budowy dróg i spraw związanych ze szpitalem są jednym z najważniejszych zadań Powiatu Lubartowskiego – powiedział starosta.
Tuż przed podpisaniem porozumienia odczytano również list o. prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka Prorektora KUL. – Mając na względzie misję Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w promowaniu kultury chrześcijańskiej, wyrażam ogromną radość z zawarcia „Porozumienia o współpracy” z Powiatem Lubartowskim. Podejmując wspólne przedsięwzięcia naukowo-popularyzatorskie, edukacyjne i inicjatywy Instytutu Kulturoznawstwa KUL oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie wyrażam nadzieje, że współpraca KUL z Powiatem Lubartowskim będzie przynosić obfite owoce i promować dziedzictwo kultury – napisał w swym liście do Starosty Prorektor.
Po podpisaniu porozumienia wykład „Dzieło sztuki- odkrywanie tajemnic formy i meandrów treści” wygłosiła prof. dr hab. Urszuli Mazurczak.
Na koniec publiczność mogła wysłuchać recitalu akordeonisty Karola Kozaka. Na co dzień Karol jest uczniem Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, a swój talent szlifuje w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Występ wzbudził podziw nie tylko wśród publiczności. Pani profesor Mazurczak zachwycona umiejętnościami młodego akordeonisty zaproponowała mu koncert dla studentów i wykładowców KUL.
Następny wykład planowany jest w grudniu. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco. 

czwartek, 21 listopada 2013   Szanowni   Państwo  ! 

   W związku  z remontem  w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. Adama Mickiewicza w Lubartowie  ,  zmienił się adres biura Zarządu  UTW  .
Od  26.XI.2013   spotkania   słuchaczy z Zarządem  odbywać się  będą w Gimnazjum Nr 2  /  przy ul. Lubelskiej   68
w dniach dyżurów  zarządu ( we wtorki i  czwartki  w godz. 10.00-12.00 )

 Tel . do kontaktu  660973849
e-mail: utwlub13@wp.pl
www.utwlubartow.blogspot.com

 Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie
 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68

wtorek, 19 listopada 2013

Wykłady z zakresu sztuki polskiej i europejskiej

                                          
 INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA
 KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
 STAROSTA LUBARTOWSKI
 oraz  POWIATOWY  MŁODZIEŻOWY  DOM  KULTURY
 w   LUBARTOWIE
                                                                              zapraszają  na

                                                       Spotkanie  inaugurujące cykl   wykładów naukowo - 

                                                       popularyzatorskich z zakresu sztuki polskiej  i europejskiej .

Spotkanie   odbędzie się  w Sali  Rycerskiej Pałacu  Sanguszków  [ siedziba Starostwa Powiatowego ]

w dn.  22. listopada 2013  r.   o godz.  12.00


piątek, 15 listopada 2013

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lubartowie

   
    Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęły się w 
 kościele  pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Akademię o tematyce patriotycznej przygotowała młodzież 
 z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja. Po niej została odprawiona Msza św. koncelebrowana w 
 intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ks. Stanisław Rząsa. Kazanie wygłosił Hubert Wiśniewski z 
 Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Następnie odbył się przemarsz w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
 Pożarnej pod Klasztor Ojców Kapucynów, gdzie podczas Apelu Pamięci złożono wieńce przed tablicą
  pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu mieszkańców Lubartowa wieniec złożyli 
 burmistrz Janusz  Bodziacki oraz przewodniczący Rady Miasta Antoni Czop. Kwiaty złożyli również 
  przedstawiciele samorządów, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, organizacji
  społecznych, instytucji, przedsiębiorstw, placówek kulturalno-oświatowych oraz partii 
politycznych. 
 Pochód zakończył się pod Urzędem Miasta Lubartów. W Ratuszu Miejskim wręczono pamiątkowe
 medale z okazji 470 rocznicy powstania miasta dla byłych radnych miejskich, przedstawicieli 
 instytucji i lubartowskich firm.

DSC_3556DSC_3546 

DSC_3655DSC_3583 DSC_3664DSC_3610
DSC_3693DSC_3659DSC_3684
DSC_3666

wtorek, 12 listopada 2013

Fotografie z inauguracji roku akademickiego 2013/2014

Szanowni  Państwo !

W imieniu Zarządu  zapraszamy  osoby zainteresowane  zakupem  zdjęć  z inauguracji do Biblioteki  Miejskiej  przy ul. Lubelskiej 36  ( we wtorki i czwartki  ) w godz. 10-12  .
                                                                                                                 Zarząd  UTW

czwartek, 7 listopada 2013

                                                            

poniedziałek, 21 października 2013

Immatrykulacja na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lubartowie
Immatrykulacja na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lubartowie


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie zainaugurował rok akademicki 2013/2014. W sobotę 19 października legitymacje z rąk Burmistrza Miasta Lubartów Janusza Bodziackiego i Przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Czopa odebrało 107 słuchaczy.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 19 października w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odprawili ją ks. kanonik Józef Huzar i ks. Stanisław Rząsa. Następnie uroczystości immatrykulacyjne zorganizowano w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Po hymnie państwowym i przywitaniu zaproszonych gości przez Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie Walentego Kułago, Chór Ziemi Lubartowskiej wykonał „Gaudeamus igitur” pod kierunkiem Alfreda Kędziory. Pierwszy historyczny wykład inauguracyjny pn. „Tradycje edukacyjne Lubartowa na przestrzeni stuleci”, wygłosiła dr Ewa Sędzimierz.
Zgodnie ze statutem, celem działalności uniwersytetu jest m.in.: prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, w szczególności z zakresu profilaktyki promocji zdrowia, kultury i sztuki, nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, a także technicznych, aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz  tworzeniem i wzmacnianiem więzi osób starszych z młodym pokoleniem.
Przypomnijmy, że inicjatorem utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście byli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM – Ewa Sędzimierz, Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Adam Banucha.
Pierwsze spotkania informacyjne dla słuchaczy UTW zorganizowane zostaną w Gimnazjum nr 1 w Lubartowie już wtorek 22 października.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DSC_1248DSC_1264
DSC_1242 DSC_1244 DSC_1245 DSC_1246 DSC_1249 DSC_1250 DSC_1260 DSC_1265 DSC_1267 DSC_1275 DSC_1280 DSC_1281 DSC_1283 DSC_1285 DSC_1289 DSC_1292 DSC_1296 DSC_1312 DSC_1314 DSC_1315 DSC_1317 DSC_1318 DSC_1323 DSC_1324 DSC_1325 DSC_1332 DSC_1333 DSC_1334 DSC_1335 DSC_1341 DSC_1448 DSC_1449 DSC_1450 DSC_1451 DSC_1455 DSC_1457 DSC_1462